Yaz Tatili

Şirketimiz yaz tatili nedeniyle 30 Temmuz – 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Bu tarihler arasındaki siparişleriniz, 10 Ağustos 2020 itibariyle gönderilecektir.

alışveriş yap

kvkk politikası

ANTİS KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Tanımlar

İşbu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, felsefi inanç, siyasi düşünce, mezhep, din veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, cinsel hayat, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Antis Kozmetik Anonim Şirketi olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel veri örnekleri, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerin saklanma süresi, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarımı, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca muhatap Veri Sorumlusu: İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 340338 sicil numarası ile kayıtlı 0070031878000015 Mersis numaralı, şirket merkezi Bebek Mahallesi Seramik Sokak NO:5/2 D.1-2 Etiler – Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’dir.

2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize örnek olarak:

Tarafınızca Sağlanan Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres, anketler ve sosyal medya ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, video kayıtları ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü kişisel verilerinizdir.
Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazlar, çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan kişisel verilerinizdir.
Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: Sosyal medya araçları, teslimat ve adres bilgileri, hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler kişisel verilerinizdir.

3. Kişisel Veri Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz kural olarak açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenmektedir. Lakin KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir. Bu kapsamda yukarıdaki durumların mevcut olması halinde İnternet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi www.dermalogica.com.tr sitesinden alım-satım işleminin yapılabilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması, maliyet azaltılması, kaynakların verimli kullanımı gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca katıldığınız yarışmalar ve Sosyal Medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz kişisel verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

Kişisel verileriniz işbu tam Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilin de KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilmektedir. Ayrıca mevcut programlarımız ve üyeliklerimiz, üyelerine özel avantajlar sunduğundan, program/üyelik avantajlarından yararlanabilmek adına programlara dahil olmanız/üyelik yaptırmanız ile birlikte Kişisel Verilerinizin istisnai haller dışında da işlenmesine açık rıza vermektesiniz. Ayrıca bu açık rızaya istinaden internet reklamcılığı, çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması, internet sitelerimizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, ayrıca www.dermalogica.com.tr sitesini ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel ürünlerin sunulması, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi, hediye ve promosyon gönderimi, kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması ve tüm bu işlemler için çerez kullanılmakta olup kişisel verileriniz belirtilen amaçlar için işlenebilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, satış, pazarlama ve Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri A.Ş nin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri A.Ş. tarafından, başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla, ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri A.Ş’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda iş bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

a. Çerezler (Cookies)

İnternet sitemizden daha iyi şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi artırabilmek amacıyla Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ilgili ayarlarından Cookie’leri devre dışı bırakabilir, silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak böyle bir işlemin internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini belirtmek isteriz. Cookie ayarlarınızı tarayıcınızdan değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Dermalogica markası olarak anılan ancak bunlarla sınırlı olmayan ve zaman zaman iş bu Aydınlatma Metni kapsamında güncellenecek Dermalogica Markasına ilişkin ve kişisel verilerin işlendiği internet sitelerimiz başta olmak üzere Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri A.Ş ye ait diğer tüm çevrim içi mecralar üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan ve aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait çerezler (“Çerez”) kanalıyla:

• Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri A.Ş tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve Dermalogica Markası adı altında yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında,
• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri A.Ş ve Dermalogica Markası adına işletilen sosyal medya hesapları kanalıyla,
• E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri A.Ş ve Dermalogica Markasına yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar veya multi medya mesajları dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları kanalıyla,
• Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri A.Ş hizmet verdiği yahut hizmet aldığı şirketler, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla kişisel verileriniz işlenecektir.

Kullandığımız Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgi için Dermalogica Gizlilik Politikasına bakınız.

7. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri A.Ş’ ne başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilin de değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi “info@dermalogica.com.tr” e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri A.Ş, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri A.Ş tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde kişisel verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri A.Ş tarafından talep edilebilir. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Bebek Mah. Seramik Sokak No:5/2 D.1-2 Etiler -  Beşiktaş / İstanbul adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Kişisel verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

site haritası
copyright © 2015 dermalogica.
all rights reserved

web design & technology
PROJX
www.projx.com.tr