kvkk başvuru formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile birlikte aşağıda açıklanan aşağıdaki yöntemlerden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Gösterilecek Bilgi

1. Yazılı olarak başvuru

Islak imzalı İadeli Taahhütlü Mektup ya da Noter Kanalıyla

Bebek Mah. Seramik Sok. N.5/2 D.1-2 34342 Beşiktaş / İSTANBUL

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla -güvenli elektronik imza ile imzalanarak

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

antiskozmetik@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

site haritası
copyright © 2015 dermalogica.
all rights reserved

web design & technology
PROJX
www.projx.com.tr