kvkk aydınlatma metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

ANTİS KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. (“ŞİRKET”) tarafından siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KANUN”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak web sitesini kullanan ANTİS KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. (“ŞİRKET” ) veri sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Şirketler tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KANUN”) ile uyumlu olarak işlenir. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin daha detaylı bilgiye www.dermalogica.com.tr (“SİTE”) internet sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikalarından ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Detaylı ilgi için “ ANTİS Kozmetik Kişisel Verilerin Korunma Politikası” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde bizimle temasa geçmeniz halinde toplamakta ve işlemekteyiz:

 • ANTİS KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. tarafından işletilmekte olan internet sitelerimiz başta olmak üzere ŞİRKET veya Grup Şirketleri tarafından yönetilen, mobil ve sair uygulamalarımız veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan ŞİRKET yahut aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait çerezler (“Çerez”) kanalıyla,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde ŞİRKET adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla,
 • E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar veya sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,
 • Muti Medya Mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri il her türlü iletişim araçları ( “İletişim Araçları”) kanalıyla,
 • ŞİRKET’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, yetkili bayilerimiz / iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla.

2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Elde edilen Kişisel Verileriniz, ŞİRKET tarafından Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen Kişisel Verilerinizi İşleme Şartları kapsamında aşağıda sıralanan amaçlarla işlemekteyiz:

 • İnternet sitelerimiz veya hizmet verdiğimiz yetkili bayilerimiz / iş ortaklarımız üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, yetkili bayilerimizde alım-satım işleminin yapılabilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla,
 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla,
 • Katıldığınız yarışmalar ve Sosyal Medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde,
 • Etkinlikler, seminerler ve eğitim çalışmaları kapsamında, sizi davet edebilmemiz, size bilgi verebilmemiz, ürünlerimiz hakkında sizlere eğitim verebilmemiz, amacıyla sözleşmenin ifası ve meşru menfaatlerimiz doğrultusunda,
 • Siz paydaşlarımız ile hukuka uygun bir iş birliği sağlanması amacıyla, profilinizin incelenmesi, değerlendirilmesi, kapsamında şirketimizin hukuki yükümlülükleri, sözleşmenin ifası ve meşru menfaatlerimiz doğrultusunda.

Ayrıca bu açık rızaya istinaden,

 • internet reklamcılığı, hedef pazarlama, çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması,
 • tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması; internet sitelerimizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak,
 • İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip internet sitelerinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, internet sitelerini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkanı sağlanması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması ayrıca yetkili satış noktalarını ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel ürünlerin sunulması;
 •  satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması;
 • yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması;
 • elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi;
 • hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi; kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

3. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Şirketimiz tarafından toplanan Kişisel Verileriniz Şirketimiz ile olan ilişkinin niteliği ve kanuni yükümlülüklere göre değişmektedir.

Toplanan Kişisel Verileriniz şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kimlik Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler (örn. ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, vergi numarası v.b. bilgiler ile paylaşılması halinde ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler)
 • İletişim Bilgisi Kişinin iletişim adresine ilişkin bilgiler (örn. telefon numarası, adres, e-posta, faks numarası)
 • Lokasyon Verisi ( Kişiyle ilişkilendirilen hizmetlerimiz kullanırken özellikle internet sitemizde veya şirket araçları kullanırken elde edilen lokasyon bilgisi vb.)
 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi ( Özellikle şirket çalışanları ile ilgili olarak Veri Sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri vs.)
 • Müşteri Bilgisi Şirketimizin ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında müşteriye ilişkin elde edilen veriler
 • Müşteri İşlem Bilgisi Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizin kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler
 • Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. Kamera kayıtları)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler (örn. internet sitesi şifre ve parola bilgileri vb.)
 • Finansal Bilgi Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler (örn. banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler)
 • Çalışan Adayı Bilgisi Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş çalışan ve/veya stajyer adaylarına ilişkin özgeçmiş bilgileri
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep, görüş veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
 • Görsel ve İşitsel Veri Fotoğraf, kamera ve ses kayıtları
 • Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler
 •  Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
 • Araç Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, veri sahibi ile ilişkilendirilen araçlara ilişkin bilgiler
 • Pazarlama Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

Sayılan Kişisel Veri Tipleri işlenen tüm verilerimizi kapsamamakta olup ŞİRKET tarafından sayılan verilere benzer Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

 • ANTİS KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNLER TİC. Anonim Şirketi’nin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, KVKK Madde 5’te belirtilen işlenme şartlarına uygun olarak yaptığımız işlemeler ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan Grup Şirketleri’ne
 • Yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, pazarlama ve satış desteği veren şirketlere ve ilgili işleme amaçlarına yönelik hizmet alınan iş ortaklar ve tedarikçilere
 • Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere
 • Ürün/hizmet konularında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Facebook tarafından elde edilen ve ŞİRKET ve SİTE ile paylaşılan bilgiler: “Kişisel verilerinizi, internet sitemiz/mobil uygulamalar üzerinden sunulan Facebook özellikleri ve hizmetleri kapsamında iş ortağımız Facebook’a aktarabiliriz.” Söz konusu özellikler ve hizmetlerin kullanımı, gizliliğinize ilişkin haklarınız ve ayar seçeneklerine yönelik detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz Facebook Veri İlkesi’ne tabidir. - İnternet sitemizi/mobil uygulamamızı kullanımız kapsamında; Facebook üzerinden oturum açarak üyelik oluşturabilirsiniz. Bu şekilde kayıt olmanız durumunda profilinizdeki herkese açık bilgilerin bizler ile paylaşılmasına izin vermiş sayılmaktasınız. - Facebook’un sosyal eklentilerini kullanabilirsiniz. Örneğin; Facebook platformu üzerinden içeriğimizi “beğenebilir” veya “paylaşabilirsiniz”. - Sizin hareketlerinizi anlamamıza yardımcı olan çerezleri (aynı zamanda “Facebook Pixel” olarak kullanılabilecektir.) internet sitemiz/mobil uygulama üzerinden kabul edebilirsiniz. Çerezlerin kullanımı ile cihazınıza, hizmetlerimizi ne şekilde kullandığınıza, yaptığınız satın alma işlemine ve gördüğünüz reklamlara, Facebook hesabınız olup olmadığına veya Facebook ile giriş yapıp yapmadığınıza ilişkin bilgiler de elde edilmektedir. Söz konusu Facebook özelliklerini kullanımınız ile; - Facebook (veya Instagram, Messenger veya diğer Facebook hizmetleri) üzerinden ilginizi çekebilecek reklamların göstermemize, - İnternet sitemiz/mobil uygulamamız ve reklamlarımızın verimliliğini ölçmemize ve analiz etmemize olanak sağlayacak verileriniz toplanmaktadır.

Bunun yanı sıra; internet sitemiz/ mobil uygulamamız üzerinden Google reklam hizmetlerini kullanmamız durumunda Google kişisel verilerinize erişebilmektedir. Kişisel verilerinizin Google tarafından kullanılmasına yönelik detaylı bilgilere bu hizmet ve veri işleme faaliyetinin tabi olduğu Google Gizlilik & Koşullar dokümanından erişebilirsiniz.

5. Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK’dan doğan Haklarınız ve Veri Sorumlusu Olarak Desteğimiz

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı ANTİS KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Posta adresi: ANTİS KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.

Bebek Mah. Seramik Sokak N.5/2 D.1-2 34342 Beşiktaş- İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili No:340338 Mersis No:0070031878000015

E- posta adresi : kvkk@antis.com.tr

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz

site haritası
copyright © 2015 dermalogica.
all rights reserved

web design & technology
PROJX
www.projx.com.tr